Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie

Uchwały Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie