Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie

Pełnomocni przedstawiciele - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie

Pełnomocni Przedstawiciele

 

Przedstawiciele ORPiP w zakładach pracy

 

Do obowiązków Przedstawiciela należy:
(UCHWAŁA NR 10 / VII / 2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z Siedzibą w Olsztynie z dnia 21 listopada 2015 r.)

1. Opiniowanie warunków pracy i płacy na terenie zakładu pracy
2. Udział w planowaniu zmian organizacyjnych zakładu np. restrukturyzacja zatrudnienia, zmiana zakresu udzielanych świadczeń, inne planowane zmiany statutowe zakładu.
3. Informowanie o uchwałach i działaniach Okręgowej Rady członków samorządu w rejonach wyborczych.
4. Uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez ORPiP.
5. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Okręgową Radę.
6. Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Społecznej w zakładzie pracy z głosem doradczym.
7. Integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych