Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie

Rejestry - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie

Rejestry

 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie prowadzi następujące rejestry:

 

  • Rejestr pielęgniarek i położnych z terenu działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie.
  • Rejestry podmiotów wykonujących działalność leczniczą: rejestr indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych i rejestr grupowych praktyk pielęgniarek i położnych.
  • Rejestr organizatorów kształcenia podyplomowego.