Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie - Informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

adres: 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

województwo warmińsko - mazurskie

NIP 739-29-65-516

http://oipip.olsztyn.pl

email: izba@oipip.olsztyn.pl

TEL. 660-610-480    FAX: 89 679-03-57