Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Olsztynie

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie

 

Skład Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej VII kadencji ( 2015-2019):

 

Ewa Doroszkiewicz - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

 

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Olsztynie:

  1. Teresa Wojtkiewicz
  2. Olga Bielan
  3. Anna Sumeradzka
  4. Beata Lewandowska