Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie - Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie

 

Skład Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie VII kadencji (2015-2019):

 

Maria Danielewicz - Przewodnicząca ORPiP w Olsztynie

 

Prezydium ORPiP w Olsztynie:

 1. Przewodnicząca ORPiP - Maria Danielewicz
 2. Wiceprzewodnicząca ORPiP - Iwona Kacprzak
 3. Wiceprzewodnicząca ORPiP - Mirosława Sokół
 4. Sekretarz ORPiP - Dorota Kosiorek
 5. Skarbnik ORPiP - Aleksandra Korzeniewska
 6. Członek Prezydium - Elżbieta Limanowicz
 7. Członek Prezydium - Katarzyna Kosuda-Kasprzak

 

Pozostali członkowie ORPiP w Olsztynie:

 1. Butkiewicz Elżbieta
 2. Binek Beata
 3. Dziedziula Dorota
 4. Fijołek Ewa
 5. Gadecka Wioletta
 6. Gutysz-Wojnicka Aleksandra
 7. Kocbach Teresa
 8. Koziołek Zofia
 9. Łapko Maria
 10. Majchrzak-Kłokocka Elżbieta
 11. Mularonek Wanda
 12. Pepłowska Grażyna
 13. Plewik Barbara
 14. Romankiewicz Ewa
 15. Zalewska Małgorzata